سایت تخصصی استخر:هواکش

هواکش های سانتریفیوژ دمنده فوروارد

نام محصول : یک طرفه فوروارد

سانتريفيوژ طراحي شده دمنده فوروارد، داراي 4 سايز و مدل متفاوت طراحي شده جهت فضــاهاي بزرگ و هودهاي صنعتــي مــورد اســتفاده جهت تجهیزات برودتــي- حـــرارتي،

سيركوله كردن هوا، هودهاي صنعتي و آزمايشگاهي با بدنه ورق گالوانيزه با درجه

حفاظت موتور 54 IP داراي قطر پروانه 10×20 سانتيمتر تا 19×38 سانتيمتر
قدرت هوادهي 750m3/h تا 4700m3/h

 

 

 

 

 

نام محصول : سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته

سانتريفيوژ طراحي شده دمنده فوروارد، داراي 2 سايز و مدل متفاوت طراحي شده بمنظـــور فضاهاي بزرگ و تجهيزات صنعتي مورد استفاده براي تجهزات برودتي و حرارتي، خشك كن و انتقال هوا با فشار در كانالها قابليت تنظيم سرعت با بدنه ورق گالوانيزه اتصــــال مســـتقيـم الكتــــروموتور به پـــــروانه، بـــدون نيــــاز بــه تســــمه (حالت Direct Drive) موتور اكســترنال

روتور (External Rotor) با درجــه حفاظـــت موتور IP54 داراي قطر پروانه 25×20 سانتيمتـــر و 25×25 سانتيمتر قدرت هوادهي 1600m3/h

 

 

 

 

 

نام محصول : دوطرفه فوروارد

سانتريفيوژ طراحي شده دمنده فوروارد، داراي 4 سايز و مدل متفاوت طراحي شده در جهت فضاهاي بزرگ و تجهيزات صنعتي مورد استفاده براي تجهزات برودتي و حرارتي، خشك كن و انتقال هوا با فشار در كانالها قابليت تنظيم سرعت با بدنه ورق گالوانيزه

اتصـال مســـتقيم الكتروموتور به پــروانه، بدون نيـــاز به تســمه حالت (Direct Drive)

موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با درجه حفاظت موتور IP54 داراي قطر پروانه 20×20 سانتيمتر تا 38×38 سانتيمتر قدرت هوادهي 1700m3/h تا 11000m3/h

 

منبع : damandeh.com