دما صنعت مشهد:مشعل

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت (به این عمل احتراق گفته می شود) در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دود کش خارج می شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می شود.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تجهیزات خط گاز نوشته شده توسط گروه مديريت 2371
مشعل دمنده دار بسیار کم صدا نوشته شده توسط گروه مديريت 2673
مشعل گازوئیل سوز نوشته شده توسط گروه مديريت 2341
مشعل دوگانه سوز نوشته شده توسط گروه مديريت 2288
مشعل های گازسوز نوشته شده توسط گروه مديريت 2289