آبگرمکن زمینی مخزن دار

 
آبگرمکن زمینی وسیله ایست که آب گرم مصرفی مورد نیاز شما را تامین می نماید و به نسبت آبگرمکن دیواری بدون مخزن حجم بیشتری از فضای مورد نظر شما را اشغال می نماید.
کاربرد آبگرمکن زمینی بیشتر در مواردی می باشد که آب گرم بیشتری مورد نیاز می باشد.
اگر در منطقه ای زندگی می کنید که آب سختی و گچ زیادی دارد، توجه داشته باشید که بهترین انتخاب خرید آبگرمکن زمینی ( ایستاده ) می باشد. دلیل آن این است که آبگرمکن دیواری به خاطر اینکه آب از داخل کویلی که عموماً جنس آن از مس می باشد عبور می کند و همیشه کویل در معرض گرمای مشعل می باشد، سریعاً رسوب می گیرد و بعد از مدتی نیاز به رسوب گیری و مراجعه تکنیسین می باشد، در صورتی که به هیچ عنوان در آبگرمکن زمینی این اتفاق نمی افتد و سال ها آبگرمکن زمینی بدون هیچ مشکلی کار می کند و نیاز به مراجعه تکنیسین تعمیر نمی باشد.

منبع : zamanianco.com