سایت تخصصی استخر:هواکش

هواکش های آسیال صنعتی

نام محصول : هواکش اکسیال طرح آلمان 

از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي، طراحي شده جهت جابجايي هوا داراي 3 سايز

و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي فضاهاي خانگي 

و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها) ظرفيت هوادهي بالا با موتور
اكسترنال روتور پروانه 5 پر ه فلزي قطر پروانه 200mm تا 300mm قدرت هوادهي

800m3/h و1800m3/h نصب آسان


 

 


نام محصول : صنعتی ایلکا


از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحـــي شده در جهت جابجايي هوا تازه توســط ديوار داراي 6 ســـــايــز و مدل متــــفاوت قابليت نصــب بر روي ديــــوار و ســقف طراحـــي شـــده براي

سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبــارها، گـاراژها، پاركيــنگ ها،  اماكن كشــــاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا موتور اكسترنال روتور (External Rotor ) پروانه شش پر پلاستيكي  با درجـــه حفاظــــت مـــوتور 54 IP قطــر پـــروانه 300mm تا 700mm

قدرت هــوادهي 1500m3/hتا 18000m3/h نصب آسان

 

 


نام محصول : صنعتی سبک فلزی

از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 6 سايز و 9 مدل متفاوت مناسب جهت مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها پروانه 4 پـــــره فلزي با درجـــــه حفاظــــت مــــوتور 44 IP قطر پروانهبا قدرت هوادهــــي   300mm تا 600mm تا1800m3/h نصب آسان

 

 

 

 

 

 

 


نام محصول : صنعتی سنگین(با پروانه پلی امید)

از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت
 مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها 

و انبـــارهاي صنعتــي پروانه 7 پره پلاستـــيك (پلي آميد(با درجه حفاظـــت موتـــور 44 IP
 قطر پروانه 300mm تا 500mm با قدرت هوادهي 2100m3/h تا 6500m3/h  نصب آسان

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول :صنعتی سنگین فلزی

از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب در جهت مكان هــــاي صنــــعتـــــي، گلخـــــانه ها، انبــــارها، رســــتوران ها، گـــارگــــاه ها، پاركينـــگ ها

، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخـــانه و مرغــــــداري با درجه حفاظت موتور 44 IP
قطر پروانه 600mm و 700mm با قدرت هوادهي 11000m3/h تا 13500m3/h نصب آسان

 

 

منبع : damandeh.com