دما صنعت مشهد:تهویه صنعتی و خانگی

مینی مولتی وی 50000 RUN50GS2A

 
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۴۷۸۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۵۴۶۰۰ بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز و سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۱۰۶ کیلوگرم مدل تک فاز ۱۰۷ کیلو گرم مدل سه فاز
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده: ۵/۸ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

مینی مولتی وی 60000 ARUN60GS2A

 
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۵۲۹۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۶۱۴۰۰ بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز و سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۱۰۶ کیلوگرم مدل تک فاز ۱۰۷ کیلو گرم مدل سه فاز
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده: ۳/۴ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

 

مینی مولتی وی 40000 ARUN40GS2A

 
 
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
ظرفیت سرمایشی: ۳۸۲۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۴۲۷۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز و سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۷۷ کیلوگرم مدل تک فاز ۱۰۷ کیلو گرم مدل سه فاز
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده: ۵/۸ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

منبع : goldiranac.com