دما صنعت مشهد:تهویه صنعتی و خانگی

*_*

نام فارسی : اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 

نام لاتین : (Inverter concealed duct) 

 

 
UU24W

 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۲۴۰۰۰ بی تی یو در  هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۲۷۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۸۳۴*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۶۰ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) : ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت): ۵/۸ اینچ

 

نام فارسی : اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 

نام لاتین :(Inverter concealed duct) 

 

 

UU30W

 

 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۳۰۰۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۳۱۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۸۳۴*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۶۰ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) : ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) :۵/۸ اینچ

 

نام فارسی : اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 

نام لاتین :

(Inverter concealed duct) 

 

 
UU36W

 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۳۶۰۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۳۸۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: تک فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۹۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) : ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) :۵/۸ اینچ

 

نام فارسی : اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 

نام لاتین :(Inverter concealed duct) 

 

UU37W

 

 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۳۶۰۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۳۸۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۹۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) : ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) :۵/۸ اینچ

 

نام فارسی : اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 

 

نام لاتین : (Inverter concealed duct) 

 

 

 

UU43W

 

 

مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۴۲۰۰۰ بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۴۷۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۵۰*۱۳۸۰*۳۳۰ میلیمتر
وزن: ۹۲ کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) : ۳/۸ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) :۵/۸ اینچ

 

منبع : goldiranac.com