دما صنعت مشهد: برج های فایبرگلاس

 

برج خنک کن دستگاهی جهت خنک کردن آب در گردش می باشد. اساس کار تمام برج خنک کن ها بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین این دو می باشد. عموماً در برج خنک کن ها آب گرم خروجی از سیستم توسط لوله هایی از بالای برج وارد شده و در آنجا به صورت طبیعی یا با آب فشان هایی به سمت پایین برج به جریان می افتد که در طول این مسیر با توجه به نوع برج به شیوه های مختلف با جریان هوای سرد برخورد میکند.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مشخصات عمومی نوشته شده توسط گروه مديريت 9317
مزاياي فني و اقتصادي نوشته شده توسط گروه مديريت 10148