پکیج های کاندیسنگ (چگالشی) آلزان

دارای دامنه وسیعی از مدولاسیون حرارتی و قابل تنظیم میباشد.

 

مشخصات (طبق کاتالوگ سازنده) :

کاهش بیش از 30% مصرف سوخت نسبت به پکیج های رایج

قابل استفاده در مناطق با سختی زیاد آب

آبگرم فوری ، دائم و فراوان

مجهز به قطعات ایتالیایی با استانداردهای روز اروپا

مجهز به سیستم های پیشرقته الکترونیکی

دارای سیستم ضد یخ زدگی

سیستم ایمنی تخلیه گازهای حاصل از احتراق

و...