دیگ آبداغ- آب گرم

 

 

دیگ و بویلر آب داغ و آبگرم جهت استفاده در سیستم حرارت مرکزی شوفاژ در موتورخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد